Drogi Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Food Passion Piotr Podkówka z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lazurowej 8. Kontakt z nami możliwy jest listownie na adres: ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk, przez e-mail: piotr@foodpassion.pl oraz telefonicznie: 502-293-450.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą/są przetwarzane w celu gromadzen
   ia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących mnie z Panią/ Panem umów, przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą/są nasi podwykonawcy, biura księgowe oraz osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia.

 

  1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

 

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem,

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie

 

 

 

 

Zapraszamy

Biuro Food Passion
Ul. Piotra Norblina 23
Gdańsk Strzyża

Kontakt

Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego, które nie jest wiążące z rezerwacją terminu czy poniesieniem kosztów. W polu ‘’informacje dodatkowe, życzenia specjalne’’ prosimy o wpisanie wszystkich informacji, które pozwolą nam precyzyjnie przygotować ofertę: planowany budżet, przewidywaną ilość osób, czas trwania imprezy, godziną rozpoczęcia czy charakter spotkania.